Strømmen / The Current

2022

Material
corrosion-resistant aluminium, LED.

Location
Rebekkagang, Aabenraa, DK

Description
The relation of narratives and myths to people and places is at the core of Oskar Koliander’s practice. Oskar Koliander has created a light artwork in combination with sculpture for Rebekkagang. The work is based on the floods that, throughout history, have affected the bottom part of the passage by Madevej and on both the Biblical Rebecca and a local woman, after whom the passage is named.

The work was titled Strømmen (The Current) partly because its shape is reminiscent of a watercourse, partly as a reference to the electricity flowing through the sculpture. Moreover, the title refers to Rebekkagang, one of the busiest passages in the Nørreport district with local people and visitors streaming through on a daily basis. The sculpture links the pedestrian street to the area near Skrænten/Madevej, illuminating the passage. When pedestrians walk beneath Strømmen, the water undulates above their heads – in the daytime, shiny like a mackerel and, at night, a flowing watercourse with shades of luminous blue derived from bands of animated LED lights.

The name Rebekkagang (Rebekka’s Passage) may derive from the biblical Rebecca, who went to the well to fetch water, or a local woman, who made countless journeys through Rebekkagang towards the fjord. Common to both was their movement to and from water. Moreover, it is hoped that Strømmen will amplify the link between central Aabenraa and the harbour area by the fjord.

About the decorative project
Nørreportkvarteret som kunstdestination – værker af unge danske samtidskunstnere (the Nørrebro District as Art Destination – works by young Danish contemporary artists) is developed by Aabenraa Municipality in collaboration with Creator Projects, community ambassadors and the Aabenraa Municipal Visual Arts Committee. The project is backed financially by: the Danish Arts Foundation, Den Jyske Kunstfond, BHJ Fonden, and the Aabenraa Municipal Visual Arts Committee.

The full list of artists who have contributed to the project comprises Rune Bosse, Silas Inoue, Oskar Koliander, Mathias & Mathias, Helene Nymann, Torben Ribe, and Studio ThinkingHand. The works are the property of Aabenraa Municipality.

DANISH:

Titel og år
Strømmen, 2022

MaterialeSøvandsbestandig aluminium, LED.

Placering

Rebekkagang, Aabenraa, DK

Beskrivelse

Fortællinger og myters relation til mennesker og steder ligger til grund for Oskar Kolianders praksis. Til Rebekkagang har Oskar Koliander skabt et lysværk kombineret med skulptur. Udgangspunktet for værket er de oversvømmelser, der historisk har præget bunden af passagen ved Madevej, samt både den bibelske og den lokale Rebekka, der har lagt navn til passagen.

Værket har fået sin titel, Strømmen, dels fordi formen minder om et vandløb, dels som en reference til den elektricitet, der strømmer gennem skulpturen. Titlen refererer også til Rebekkagang, der er en af de travleste passager i Nørreportkvarteret, som byens borgere og besøgende dagligt strømmer igennem. Skulpturen forbinder gågaden med området ved Skrænten/Madevej og oplyser passagen. Når fodgængere bevæger sig under Strømmen, bugter vandet sig over deres hoveder – om dagen skinnende som en makrel og efter mørkets frembrud som et vandløb i bevægelse med lysende blå nuancer fra bånd af animerede LED-lys.

Navnet Rebekkagang kan stamme fra den bibelske Rebekka, der gik til brønden efter vand, eller en lokal Rebekka, der mange gange måtte gå ad Rebekkagang mod fjorden. Begge således forbundet med en bevægelse til og fra vand. Ønsket er ydermere, at Strømmen skal forstærke koblingen mellem midtbyen og havneområdet ved fjorden.

Om udsmykningen

Nørreportkvarteret som kunstdestination – værker af unge danske samtidskunstnere er udviklet af Aabenraa Kommune i samarbejde med Creator Projects, bydelsambassadørerne og Aabenraa Kommunes Billedkunstråd. Udsmykningen er støttet af: Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, BHJ Fonden og Aabenraa Kommunes Billedkunstråd.

Den samlede liste af kunstnere, der har bidraget til projektet, inkluderer: Rune Bosse, Silas Inoue, Oskar Koliander, Mathias & Mathias, Helene Nymann, Torben Ribe og Studio ThinkingHand. Værkerne er ejet af Aabenraa Kommune.

Thank you / tak til

Aabenraa Kommune (Client)
Creator Projects (Art consultants / curators)
Troels Mikkelsen · Hesselaa Smedje (blacksmith)
Frederik Hougs · Theaterpixels (lighting design)
Jens Peter Arnung · Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S (engineer)